Råd og vejledning

PRINT
 
På denne side får du en introduktion til, hvordan du anvender Hometrotters til at finde den helt rigtige feriebolig, samt en række gode råd om hvad du bør tænke på i forbindelse med lejemålet.

Indhold
 1. Søgning efter feriebolig
 2. Kontakt udlejer
 3. Lejeaftale
 4. Sørg for at få information om …
 5. Forsikring
 6. Forberedelse til ferien
 7. Opholdet i ferieboligen
 8. Slutrengøring
 9. Advokathjælp
Søgning efter feriebolig

Det er nemt at søge efter feriebolig i Hometrotters, hvad enten du anvender den simple søgning eller de udvidede søgemuligheder. Ved den simple søgning indtaster du nogle få, basale søgekriterier som f.eks. hvilket land / område, du ønsker at holde ferie i, hvor mange personer, hvornår og hvor længe.

Som noget helt enestående kan du i Hometrotters angive, at du er fleksibel med hensyn til ankomstdato. Du kan f.eks. skrive at du ønsker en feriebolig i 2 uger, men at din ferie kan ligge når som helst i løbet af juli og august. Hometrotters vil da finde de ferieboliger, der har mindst 2 sammenhængende, ledige uger i juli/august, og som matcher dine øvrige søgekriterier.

De udvidede søgemuligheder giver dig mulighed for yderligere at specificere krav til ferieboligerne, såsom den maksimale afstand til stranden, hvilke faciliteter der bør være, eller hvilke aktivitetsmuligheder du ønsker at bo tæt ved. Du kan angive så mange af disse "krav", som du har lyst til, men vær opmærksom på, at jo flere du angiver desto mere begrænser du antallet af ferieboliger, der lever op til alle kravene.

Når du har indtastet de ønskede søgekriterier vil Hometrotters finde og liste alle de ferieboliger, der kan opfylde disse. I denne liste kan du udvælge de mest interessante og klikke på dem for at få detaljerede oplysninger. Alle ferieboliger præsenteres på en ensartet måde, så de er nemme at sammenligne. Du kan også med det samme se priserne, samt hvornår ferieboligen er ledig. Du får naturligvis også information om, hvorvidt ferieboligen udlejes privat eller gennem et bureau.

Kontakt udlejer

Hometrotters udlejer ikke selv ferieboliger - vores mission er at markedsføre udlejernes ferieboliger og at formidle en kontakt mellem lejere og udlejere. Når du har fundet en feriebolig, du er interesseret i, skal du derfor kontakte udlejer direkte for at aftale de øvrige vilkår i forbindelse med lejemålet.

For hver feriebolig er angivet hvordan udlejer ønsker at blive kontaktet med hensyn til sprog og metode - email, telefon, fax, brev osv. Udlejer kan også vælge at være helt anonym, og kan i så fald kun kontaktes gennem Hometrotters postsystem. Dette virker ved, at du skriver en besked til udlejeren, og Hometrotters vil da sørge for, at denne besked bliver videresendt til udlejeren f.eks. som en email. I beskeden skriver du blot at du er interesseret i den pågældende feriebolig, evt. hvornår du påtænker at leje, og at du ønsker at høre nærmere - husk at angive hvordan udlejer kan kontakte dig.

Lejeaftale

Det er ikke påkrævet at der skrives en formel lejeaftale - i juridisk forstand er en mundtlig aftale ligeså gyldig som en skriftlig. Men for at undgå misforståelser bør man altid skrive de vigtigste informationer ned, og sørge for at både lejer og udlejer har en kopi af det nedskrevne. En skriftlig lejeaftale bør som minimum indeholde følgende oplysninger:
 • Udlejers navn og adresse
 • Lejers navn og adresse
 • Ferieboligens art, beliggenhed og størrelse
 • Lejeperiodens start- og sluttidspunkt (dato og klokkeslæt)
 • Lejebeløbet for perioden
 • Ekstraomkostninger udover lejen, f.eks. el, vand, telefon
 • Evt. depositum samt lejers kontonr til brug for tilbagebetaling af depositum
 • Hvordan og hvornår betaling skal foregå
 • Regler for tilbagebetaling ved afbestilling
 • Nøgleudlevering: hvor og hvornår skal nøglen udleveres/afleveres
 • Hvad skal lejer selv medbringe (fx sengelinned, håndklæder)
 • Hvem er ansvarlig for rengøring (og hvad koster det)
Det er sædvanligvis udlejeren der sørger for at udarbejde en lejeaftale, men det er vigtigt, at begge parter er indforstået med dens indhold inden lejemålet påbegyndes. Som lejer er du interesseret i at alle forhold er afklaret inden der foretages nogen form for betaling.

Sørg for at få information om...

Under din dialog med udlejer er der flere ting, du bør huske at spørge om. Det gælder f.eks.:
 • Bed om en kørselsvejledning, evt. med udgangspunkt i nærmeste lufthavn eller nærmeste større by.
 • Bed om en inventarliste, dels for at du kan danne dig et overblik over hvad du selv er nødt til at medbringe, og dels for at kunne afstemme ferieboligen ved ankomsten.
 • Få uddybet de ting i annoncen, som du lægger særlig vægt på. Vær sikker på at du og udlejer er enige om betydningen af ordene "strand", "i nærheden", "egnet for gangbesværede" osv.
 • Er ferieboligen generet af støj fra skole, diskotek, pool, byggeri el.lign.
 • Information om nærmeste læge, dyrlæge, politi
 • Seværdigheder i nærheden
 • Er der en vicevært eller en anden person på stedet som kan kontaktes i tilfælde af problemer med ferieboligen
 • Er der alarmsystem, og hvordan virker det
 • Hvor aflæses forbrug af el, vand, telefon osv.
 • Hvem skal kontaktes når septik-/samletanken skal tømmes, gasflasken er tom osv.
 • Er der en særlig affaldsordning. Hvornår afhentes affald.
 • Hvor sidder sikringerne. Er der ekstra sikringer og ekstra el-pærer.
 • Hvordan virker/tændes/slukkes/skrues op/ned for radiatorer, køleskab, gulvvarme, sauna, varmtvandsbeholder, markiser, persienner
 • Særlige husregler der skal overholdes
 • Særlige regler ved poolen, der skal overholdes
 • Særlige regler for hvordan ferieboligen bør efterlades ved afrejse: køleskabet tændt eller slukket, temperaturen skruet ned, sengetøj vasket/tørret, alarm sluttet til osv.
 • Hvis du er ansvarlig for slutrengøring bør du sikre dig, at du er enig med udlejer om hvad dette indebærer
Forsikring

Som lejer er du som hovedregel ansvarlig for eventuelle skader, du kommer til at påføre ferieboligen på såvel bygninger som privat indbo. Sådanne skader er sædvanligvis dækket af din indbo- eller basis-forsikring, hvis du har en sådan.

Hvis skaden forvoldes af din hund, dækkes den af din lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Du kan overveje at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker hvis det bestilte ferieophold ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom eller ulykkestilfælde hos dig eller din nærmeste familie. En afbestillingsforsikring kan tegnes i tillæg til en rejseforsikring, men kan i enkelte selskaber også tegnes separat. Bemærk, at hvis du lejer ferieboligen gennem et bureau, vil afbestillingsforsikringen ofte være obligatorisk og skal betales sammen med ferieboligen.

Forberedelse til ferien

Her er en lille huskeliste over ting, du med fordel kan medbringe til ferieboligen. Undertiden kan disse ting tillige lejes eller lånes af udlejeren.
 • Sengelinned, såsom pudebetræk, dynebetræk og lagner
 • Håndklæder, viskestykker, karklude
 • Toiletpapir, vaskepulver, rengøringsmidler
 • Osteskærer, øloplukker, proptrækker, pizzaskærer, dåseåbner og lignende har en tendens til at mangle, selvom de eventuelt findes på inventarlisten
Opholdet i ferieboligen

Nedenfor er givet et par retningslinier for hvad du bør gøre ved ankomsten, samt under og efter opholdet i ferieboligen. Bemærk, at disse retningslinier blot er vejledende - hvis der er aftalt andet eller yderligere med udlejer, bør dette naturligvis følges.

Ved ankomsten

 • Aflæs tællerne for el, vand, telefon, og noter værdierne til brug ved afregningen
 • Check om alle tingene på inventarlisten er til stede. Hvis der er mangler bør du med det samme underrette udlejer eller dennes repræsentant på stedet.
 • Hvis ferieboligen ikke er ordentlig rengjort eller på anden måde ikke lever op til det lovede, bør du straks kontakte udlejer eller dennes repræsentant på stedet.
Under opholdet

 • Hvis du under opholdet opdager at visse apparater eller installationer ikke virker, eller hvis du kommer til at ødelægge noget af inventaret, bør du straks underrette udlejer.
 • Du bør ligeledes underrette udlejer hvis du uanset årsag vælger at forlade ferieboligen før det aftalte rejsetidspunkt.
Ved afrejsen

 • Aflæs igen el, vand og telefontæller, således at dit forbrug kan beregnes og afregnes.
 • Sørg for at der er ryddet op, vasket op osv.
 • Foretag slutrengøring, hvis dette er aftalt med udlejer.
 • Sørg for at efterlade ferieboligen i den stand som er aftalt med udlejer. F.eks. sluk køleskabet, luk og lås vinduerne, tag havemøblerne ind osv.
 • Sørg for at ferieboligen er forladt til det aftalte tidspunkt.
Slutrengøring

Det forventes som regel, at lejer rydder op og vasker op efter sig inden ferieboligen forlades. Som regel kræves også, at lejer rengør eventuel grill og havemøbler. Hvis dette ikke er gjort tilstrækkeligt, kan udlejer modregne et skønsmæssigt beløb i det depositum, der skal tilbagebetales til lejer.

Men udover dette skal ferieboligen yderligere rengøres. Det drejer sig f.eks om:
 • Rengøring af gulve, fliser, toiletter, vaske, spejle, køleskab, komfur, borde
 • Evt. vask af vinduer
 • Evt. rengøring af brændeovn, samt pool- og spa-installationer
Det er vigtigt at du får specificeret om denne slutrengøring er inkluderet lejeprisen, om den skal betales separat og med hvor stort beløb, eller om det forventes at du som lejer selv udfører den.

Advokathjælp

Hometrotters udlejer ikke selv ferieboliger, men fungerer alene som en internetportal til markedsføring af udlejernes ferieboliger, samt formidling af kontakt mellem lejere og udlejere. Hometrotters kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for, om oplysningerne i udlejernes annoncer er korrekte, om ferieboligen lever op til den lovede stand og kvalitet, om lejerne behandler det lejede korrekt, om der betales det korrekte lejebeløb osv. Sådanne spørgsmål er alene et mellemværende mellem lejer og udlejer.

Hometrotters samarbejder dog med et advokatfirma, der har mange års erfaring i ferieboligsager. Her vil du altid kunne få hjælp, råd eller vejledning i en konkret sag, når du lejer eller har lejet feriebolig gennem Hometrotters. Klik for mere info om Hometrotters
advokathjælp.

www.hometrotters.com

Hometrotters • Udsigten 6, DK-3390 Hundested